Hacamat

Hacamat, koruyucu hekimlikte ve bazı hastalıkların tedavisinde uygulanmış genel bir tedavi usûlüdür. Kelimenin aslı Arapça hicâme(t) olup “emmek” anlamındaki “hacm” kökünden gelir. Tıp tarihinde kan alma yöntemiyle tedavinin ilk defa nerede ve ne zaman başladığı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ancak bugün de bazı toplumlarda görüldüğü gibi eski Mezopotamya, Mısır ve diğer Ön Asya uygarlıklarında birçok hastalığın tedavisinde vücuttan kan alma yoluna gidildiği bilinmektedir.Hacamat tedavisi binlerce yıldır Çin’de kullanılan kupa terapisi yöntemiyle ortak prensiplere sahiptir. Modern tıbbın babası Hipokrat (M.Ö. 460–377) ve Yunan tıbbının büyük hekimi Galen (M.S. 131-210) hacamattan bahsederler. Hacamat Moğol tıbbında da 2500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Hipokrat ve Galen (Câlinûs) gibi Eskiçağ’ın ünlü hekimleri bu teoriyi benimsediklerinden onları izleyen İslâm hekimleri de dâhil bütün dünya asırlarca hastadan kan almayı en güvenilir tedavi yöntemi diye kabul etmiştir.

Klâsik tıp ilminde hemen her hastalığın kandan kaynaklandığı kanaati hâkim olduğu için tedavi sırasında akla hemen kan almak geliyor ve ilk önce bu yola başvuruluyordu. Bu yöntemin özellikle 17. yüzyılda çok yaygın uygulandığı, bu yüzden yetkililerce her hekimin kan alma usulünü bilmesinin şart koşulduğu görülmektedir. Zamanla bu tür düşüncelerin yerini tecrübeye ve bilimselliğe bırakmasıyla hastalardan kan alma gerçek mânâda bir tedavi metodu hâline gelmiştir. (İbn Ebû Usaybia, Uyûnü’l-enbâ, s. 6.)
Hacamat veya kupa tedavisi olarak bilinen yöntem vücudumuzda cilt altında biriken toksik maddelerin dışarıya alma işlemidir. Vücudumuzda damarlarda akan kan birde cilt altında biriken özellikle ağır metallerin de bulunduğu lenfatik dolaşım vardır. Vücudumuzda lenfatik dolaşım olarak bilinen cilt altında, özellikle toksik maddelerin biriktiği bu dolaşıma bazen beyaz kan dolaşımı da denir.

Hacamatta lenfatik dolaşım harekete geçtiği için hem fiziksel hem zihinsel hem cinsel yönden insan performansının daha arttığını hisseder. Hacamat ile toksik maddelerin dışarı atılması sağlanır ve bu sayede hücreler yenilenir. Aynı zamanda özellikle cilt altında lenfatik ve kapiller dolaşım dediğimiz küçük kılcal damarlar da harekete geçtiğinden onlarda eğer çalışmama durumu var ise, hormonlar ve metabolizmayla ilgili bir yavaşlama durumu veya vücutta her hangi bir ödem varsa, bunların kısa sürede etkin tedavisine katkı sağlar. Akupunktur noktalarını harekete geçirdiği için hormonal, romatizmal ve nörolojik ( baş ağrısı, migren gibi) hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Hacamat yan etkisi olmadan ve ilaç kullanmadan etkin tedavisinde çok yarar görülen ve en önemlisi uygun şartlarda ve belli zamanlarda yapıldığında hem hastalıkta hem de sağlıkta başarı ile uygulanan yaşam kalitesini arttıran bir yöntemdir. Önemli olan hacamatın nereye ve ne zaman yapılacağıdır.

Modern bilim hızla ilerliyor. Her geçen gün yeni tedavi usulleri ortaya konuluyor. Ancak bununla birlikte sürekli olarak yeni ve tedavisi bulunamayan başka hastalıklarla karşılaşıyoruz. Bu durum hastalıklarla mücadeleden önce hastalıklara yakalanmamayı yani koruyucu hekimliğin esaslarının bilinmesini ve uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Günümüzde hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntem ve ilâçların yan etkilerinin bulunması, dünyanın birçok yerindeki bilim adamlarını, hastalıklara karşı eskiye, denenmiş, tecrübe edilmiş ve insanların yüzyıllardır yapa geldikleri tabiî tedavi metotlarına sevk ediyor.

Hacamatın Faydaları

Metabolizmayı düzenleyerek hacamat bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda direnç kazandırır. Hacamat yaptıranlar daha az hastalanır, daha sağlıklı ve daha dinç görünüme sahip olurlar. Düzenli hacamat yaptıranlar kolay grip ve soğuk algınlığına yakalanmaz

Vücuda canlılık ve enerji verdiğinden cilt ve vücut daha genç görünür

Değişik nedenler dolayı vücudun belli noktalarında biriken toksinler dışarı alındığında vücudun bioelektrik enerjisi ve aurası yoğunlaşır. Buda daha az uyku ve daha dinç yaşam demektir

Akciğer tarafından yeteri kadar temizlenemeyen kan zamanla daha koyu hal alır ve kılcal damarların tıkanmasına neden olur. Hacamatla bu toksik maddeler arındırılarak organlar daha düzenli çalışmaya başlar

Kırmızı kan hücrelerini büyüten kanı katılaştıran, dolaşımı bozan fazla asitlerin dışarıya atılmasını sağlar

Kan ve dokulardaki toksinleri atar

Ödemleri çözer

Kan üretimi ile ilgili organları uyarır

Beyin fonksiyonlarını canlandırır

Ağrıları azaltır

Hastalıkları önler

Bel, boyun fıtığı, eklem ağrıları, karaciğer, kalp hastalıkları, psikolojik hastalıkların ve bunun gibi tüm hastalıkların tedavisinde yardımcı olur

Göze canlılık verir, gözün görme kabiliyetini arttırır

Unutkanlık ve dikkat eksikliği olanlar; okuduğunu zor anlayanlar için kafadan hacamat (Kupa terapisi- Cupping Therapy) çok faydalıdır

Hacamat ezber kuvvetini arttırır

Hacamat yaptıranların analitik düşünme yetenekleri artar

Yüksek kan basıncını düşürücü ve dolaşımı düzenleyici etkisi vardır

Deri üzerinde atıl durumda ki kan ve damarları çevresindeki pleksus liflerinin uyarılmasıyla tıkanıklığa sebebiyet veren atıl maddelerin temizlenmesi ile dolaşımı düzenleyici etkisi vardır

Hacamat yaptırmaya karar verenlerin öncelikle bir doktora danışmaları gerekir.

WhatsApp
Yardımcı Olabilir miyim?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?